Det är mötet med människor som utvecklar
Berga gårds i Åkersberga är som vilken förskola som helst. Förskolechefen Anna Jönsson basar över fjorton anställda som i sin tur sköter om 70 barn. Dessutom har man en egen kockerska.
- Det finns fyra avdelningar. En för de allra minsta och tre för de äldre barnen, berättar Anna Jönsson.
Samtidigt vill Anna gärna tro att man på Berga gård är lite annorlunda än andra förskolor.
- Vårt arbete kretsar väldigt mycket kring hur vi som personal uppfattas av vår omgivning. Det spelar ingen roll vilken pedagogik du använder dig av om du inte är medveten om ditt förhållningssätt mot barn, föräldrar och kollegor.
Hur yttrar sig då det?
- Vi har olika sorters utvecklingssamtal med personalen. Det kan gälla allt från att planera ett morgonmöte med barnen till att bemöta en familj med problem.
Och det fungerar bra?
- Föräldrar och barn är överlag positiva. Visst får vi också klagomål men de är mer sällsynta. Förskolan är dock en arbetsplats under ständig förändring. Nya behov och förväntningar dyker upp. Det är därför viktigt att arbeta med öppna sinnen vilket jag tycker att vi gör.


Berga gårds förskola

Bransch:
Förskola

Telefon: 08-54081602
Fax: 0612-711155


Email:
anna.jonsson@osteraker.se

Adress:
Berga gårds förskola
Norrgårdsvägen 8
18435 Åkersberga

| 13 SENASTE FÖRETAGEN